CENNIK WYWOZU NIECZYSTOŚCI PŁYNNYCH:

 

Wywóz nieczystości płynnych – SZAMBO

Czyszczenie kanalizacji sanitarnej

Do 2m3  - 70,72 zł +8% VAT = 73,68 zł

Powyżej 2m- ilość x 35,36 zł/ m 3 + 8% VAT

 

ŚCIEKI (zrzut)

Do 2m 3 –  11,56 zł + 8% VAT = 12,48 zł

Powyżej 2m 3 – ilość zrzutu x 5,78 zł/m3 + 8% VAT

Wywóz obejmuje dojazd do posesji, wypompowanie ścieków ze zbiornika

Podziemnego oraz ich unieszkodliwienie w oczyszczalni ścieków komunalnych

 

Wywóz nieczystości płynnych z PRZYDOMOWEJ OCZYSZCZALNI

(niezależnie od ilości)

Czyszczenie kanalizacji sanitarnej

200,00 zł + 8% VAT = 216,00 zł

Stawka za 1 km przejazdu pojazdem asenizacyjnym

3,08 zł + 23% VAT = 3,79 zł

 

Brak załączników.

Opis zmian Data Osoba Porównaj
Artykuł został utworzony. czwartek, 13 styczeń 2022 11:00 Krzysztof Babij
Artykuł został zmieniony. czwartek, 13 styczeń 2022 11:00 Krzysztof Babij