Kontakt

Stanowisko:
Prokurent Marlena Grabarz
Adres:
Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych Osobowych: Jędrzej Bajer tel. 533 80 70 40 lub e-mail: iod@odoplus.pl