Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji - Wąsosz Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, ul. Rzemieślnicza 16, 56-210 Wąsosz informuje, że z dniem 16.06.2018 r. wchodzą w życie taryfy dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków na terenie Gminy Wąsosz na okres 3 lat.
Zgodnie z zapisami art.24f ust.1 ustawy o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (Dz.U.2017 poz. 328) taryfy wchodzą w życie po upływie 8 dni od ich ogłoszenia na BIP Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie. Stosowne ogłoszenie ukazało się w dniu 08.06.2018 r. wobec czego taryfy będą obowiązywać od dnia 16.06.2018 r.

Link do strony zawierającej ogłoszenie: Wody Polskie

Tytuł Typ Rozmiar Dodany przez
Decyzja Nr WR.RET.070.52.2018.AS pdf 327.44 KB Krzysztof Babij
Opis zmian Data Osoba Porównaj
Artykuł został utworzony. piątek, 08 czerwiec 2018 12:33 Krzysztof Babij
Artykuł został zmieniony.
Dodane załączniki
piątek, 08 czerwiec 2018 12:35 Krzysztof Babij
Artykuł został zmieniony.
Usunięte załączniki
Dodane załączniki
piątek, 08 czerwiec 2018 12:36 Krzysztof Babij