PWiK - Wąsosz Sp. z o.o. informuje, że z dniem 16.06.2018 r. wchodzą w życie taryfy dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków na terenie Gminy Wąsosz. W związku z powyższym ulegają zmianie stawki opłat za usługi asenizacyjne nieczystości płynnych.

Brak załączników.

Opis zmian Data Osoba Porównaj
Artykuł został utworzony. wtorek, 12 czerwiec 2018 12:24 Krzysztof Babij
Artykuł został zmieniony. wtorek, 12 czerwiec 2018 17:33 Krzysztof Babij