Szanowni Mieszkańcy! Prosimy o odpowiednią segregację odpadów komunalnych, w szczególności zwracamy uwagę, aby odpady nie zostały pakowane w pojemniki/worki koloru czerwonego.


Ponadto przy segregacji bezwzględnie trzeba pamiętać o odpadach niebezpiecznych, do których zaliczają się zużyte baterie i akumulatory, przeterminowane lekarstwa, zużyte świetlówki, odpady po żrących chemikaliach (np. środkach ochrony roślin), a także zużyty sprzęt RTV i AGD (tzw. elektroodpady). Tych odpadów nie wolno wyrzucać do śmieci zmieszanych. Można je oddać w specjalnie wyznaczonych punktach w sklepach i aptekach, a także w punkcie selektywnej zbiórki odpadów komunalnych, czyli tzw. PSZOK-u (Punkt Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych), zorganizowanym przez gminę.
Zachęcamy do zapoznania się z informacjami zamieszczonymi na stronie: https://naszesmieci.mos.gov.pl/

Brak załączników.

Opis zmian Data Osoba Porównaj
Artykuł został utworzony. czwartek, 12 styczeń 2023 13:02 Krzysztof Babij