Organami Spółki są:

 

Zgromadzenie Wspólników

Rolę Zgromadzenia Wspólników od 09 grudnia 2014 r. pełni Burmistrz Wąsosza - właściciel.

 

Rada Nadzorcza

Rada Nadzorcza składa się z trzech członków.

Aktualny skład Rady Nadzorczej jest następujący:

• Grzegorz Kordiak- Przewodniczący

• Paweł Walkowiak- Z-ca Przewodniczącego

• Lubomir Kroczek- Członek. 

 

Zarząd

Funkcję Prezesa Zarządu Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji- Wąsosz Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością pełni Czesław Kondracki, funkcję Wiceprezesa pełni Marlena Grabarz.

Brak załączników.

Opis zmian Data Osoba Porównaj
Artykuł został utworzony. wtorek, 08 listopad 2016 12:40 Krzysztof Babij