Awaria przyłącza lub sieci wod.-kan.

W przypadku zauważenia wycieku wody lub innej awarii na sieci lub przyłączu wodociągowym bądź kanalizacyjnym prosimy o pilne zgłoszenie do PWiK-Wąsosz Sp. z o.o. ul. Rzemieślnicza 16, 56-210 Wąsosz:

Pogotowie Wodno-Kanalizacyjne – dyżur całodobowy
tel. 517 169 551,

w dni robocze w godz. od 7:00 do 15:00 bezpośrednio do PWiK-Wąsosz Sp. z o.o.
tel. 65 5437 852; wewn. 34, osobiście lub pocztą elektroniczną – e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Awarie i uszkodzenia usuwane są bezpłatnie, jeżeli powstały w wyniku działalności Spółki, oraz dotyczą urządzeń i instalacji wod.-kan., eksploatowanych przez Spółkę.

Uwaga! Spółka nie usuwa awarii na wewnętrznej instalacji wodociągowej w budynku, która zaczyna się za zaworem za wodomierzem głównym. Takie awarie należy zgłaszać właścicielowi lub zarządcy budynku, albo usuwać we własnym zakresie.

Uszkodzenie wodomierza głównego

W przypadku uszkodzenia (zatrzymania pracy) wodomierza głównego prosimy o zgłoszenie zaistniałej sytuacji  do Spółki:

w dni robocze w godz. od 7:00 do 15:00 
tel. 65 5437 852; wewn. 34 lub 31, osobiście lub pocztą elektroniczną – e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Właścicielem wodomierza głównego jest dostawca wody. Niesprawny wodomierz wymieniany jest przez monterów Spółki na inny w ustalonym z Klientem terminie. Jeżeli uszkodzenie powstało z winy odbiorcy, to odbiorca pokrywa koszty wymiany i naprawy.

Po zainstalowaniu (wymianie) wodomierza Odbiorca winien w obecności monterów Spółki sprawdzić, czy:

  • na łącznikach (śrubunkach) mocujących wodomierz zostały założone plomby Spółki,
  • wodomierz ma nałożoną cechę legalizacyjną (plombę) Urzędu Miar,
  • właściwie odczytano i zapisano wskazanie wodomierza.

Należy również potwierdzić podpisem na protokole wymiany urządzenia - wykonanie prac.

Uwaga! Spółka nie wymienia (na koszt dostawcy wody) wodomierzy zamontowanych na wewnętrznych instalacjach wodociągowych w budynkach (tzw. podliczników). Takie potrzeby należy zgłaszać właścicielowi lub zarządcy budynku, albo wykonywać we własnym zakresie.

Monterzy Spółki nie pobierają opłat gotówkowych za wykonaną u Klienta usługę!

Uwaga! Nie wolno bez zgody Spółki samodzielnie demontować lub przemieszczać wodomierza głównego oraz zrywać plomby na urządzeniach i instalacjach wodociągowych.

Zgłoszenie szkody

W przypadku zauważenia szkody spowodowanej działalnością Spółki należy niezwłocznie zgłosić roszczenia na piśmie na adres Spółki. W zgłoszeniu należy opisać okoliczności powstania szkody, czas wystąpienia, oraz wyszczególnić mienie, które uległo uszkodzeniu (zniszczeniu) wraz z oszacowaną wartością.
Spółka po zbadaniu zdarzenia skieruje do zgłaszającego przedstawiciela firmy ubezpieczeniowej, upoważnionej przez Spółkę, która zajmie się procedurą odszkodowawczą.

Prosimy o zabezpieczenie własnego mienia przed powiększeniem zniszczeń oraz udostępnienie do oględzin i oceny!

Uwaga: W pomieszczeniu wodomierzowym lub w wydzielonej części pomieszczenia, gdzie zamontowany jest wodomierz główny, nie należy umieszczać bądź przechowywać jakichkolwiek przedmiotów, materiałów itp.

Brak załączników.

Opis zmian Data Osoba Porównaj
Artykuł został utworzony. poniedziałek, 03 styczeń 2022 12:41 Krzysztof Babij
Artykuł został zmieniony. poniedziałek, 03 styczeń 2022 12:42 Krzysztof Babij