Zgodnie z Ustawą z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (tekst jednolity Dz.U. z 27 stycznia 2015 r. Poz. 139 z późniejszymi zmianami), w rozliczeniach ilości odprowadzonych ścieków, ilość bezpowrotnie zużytej wody uwzględnia się wyłącznie w przypadkach, gdy wielkość jej zużycia na ten cel ustalona jest na podstawie dodatkowego wodomierza zainstalowanego na koszt Odbiorcy Usług.

Wodomierz ogrodowy (podlicznik) służy do opomiarowania zużycia wody wykorzystywanej do podlewania zieleni, podlewania upraw w szklarni, pojenia inwentarza, budowy. Mierzy wyłącznie zużycie wody, która później nie spływa do kanalizacji.

Wodomierz ogrodowy należy zamontować za wodomierzem głównym, wewnątrz  budynku lub studni wodomierzowej, w zależności od miejsca wyprowadzenia  i  instalacji do podlewania zieleni.

Nie jest dopuszczalny montaż urządzenia przed wodomierzem głównym.
Przebudowę instalacji wewnętrznej budynku, wykonanie podejścia w celu zamontowania dodatkowego wodomierza oraz zakup i montaż, Odbiorca wody wykonuje na własny koszt. Odbiorca zapewnia także wymianę i legalizację podlicznika oraz zobowiązany jest do zabezpieczenia podlicznika przed przemarzaniem.

PWiK  nie odpowiada za spadki ciśnienia na instalacji wewnętrznej, spowodowane niewłaściwą przebudową instalacji wewnętrznej w związku z montażem podlicznika.

 

Poniżej do pobrania wzór wniosku o dodatkowy wodomierz

Tytuł Typ Rozmiar Dodany przez
Wniosek o dodatkowy wodomierz pdf 257.98 KB Krzysztof Babij
Opis zmian Data Osoba Porównaj
Artykuł został utworzony. czwartek, 23 sierpień 2018 08:08 Krzysztof Babij
Artykuł został zmieniony.
Dodane załączniki
czwartek, 23 sierpień 2018 08:15 Krzysztof Babij
Artykuł został zmieniony. czwartek, 23 sierpień 2018 08:17 Krzysztof Babij