Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji - Wąsosz Sp. z o.o. jest przedsiębiorstwem prowadzącym działalność w formie spółki z ograniczoną odpowiedzialnością.
Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji - Wąsosz Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością jest spółką prawa handlowego i samodzielnie prowadzi gospodarkę finansową w ramach planu finansowego.

Karta informacyjna

Nazwa podmiotu: Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji - Wąsosz Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością
Forma prawna: Spółka prawa handlowego
Kapitał zakładowy spółki: 36 125 500,00 zł
NIP: 5010074959
REGON: 360423316
KRS: 0000536619
Lokalizacja: województwo dolnośląskie, gmina Wąsosz
Adres: ul. Rzemieślnicza 16, 56-210 Wąsosz
Telefon: +48 65 543 78 52 - Dział wodociągów i kanalizacji
+48 65 543 79 44 - Dział komunalny
Numery kont: 90 1020 5226 0000 6502 0692 7893 - dział ZGK (opłaty dot. lokali komunalnych, cmentarz)
11 1020 3017 0000 2102 0026 4655 - dział PWiK (woda, ścieki)
E-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. 
Godziny pracy: poniedziałek-piątek 7:00-15:00
Kierownik: Prezes Zarządu Ireneusz Wdowiak
Główna Księgowa: Marlena Grabarz

Przedmiotem działalności Spółki jest prowadzenie przedsiębiorstwa w zakresie obejmującym:

Dni i godziny otwarcia:
poniedziałek - piątek w godz. 7:00 - 15:00

Przyjęcia Interesantów w sprawie skarg i wniosków:

W sprawach skarg i wniosków Prezes Zarządu Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji - Wąsosz Sp. z o.o.  przyjmuje w godzinach pracy jednostki.

Awaria przyłącza lub sieci wod.-kan.

W przypadku zauważenia wycieku wody lub innej awarii na sieci lub przyłączu wodociągowym bądź kanalizacyjnym prosimy o pilne zgłoszenie do PWiK-Wąsosz Sp. z o.o. ul. Rzemieślnicza 16, 56-210 Wąsosz:

Pogotowie Wodno-Kanalizacyjne – dyżur całodobowy
tel. 517 169 551,

w dni robocze w godz. od 7:00 do 15:00 bezpośrednio do PWiK-Wąsosz Sp. z o.o.
tel. 65 5437 852; wewn. 34, osobiście lub pocztą elektroniczną – e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Awarie i uszkodzenia usuwane są bezpłatnie, jeżeli powstały w wyniku działalności Spółki, oraz dotyczą urządzeń i instalacji wod.-kan., eksploatowanych przez Spółkę.

Uwaga! Spółka nie usuwa awarii na wewnętrznej instalacji wodociągowej w budynku, która zaczyna się za zaworem za wodomierzem głównym. Takie awarie należy zgłaszać właścicielowi lub zarządcy budynku, albo usuwać we własnym zakresie.

Uszkodzenie wodomierza głównego

W przypadku uszkodzenia (zatrzymania pracy) wodomierza głównego prosimy o zgłoszenie zaistniałej sytuacji  do Spółki:

w dni robocze w godz. od 7:00 do 15:00 
tel. 65 5437 852; wewn. 34 lub 31, osobiście lub pocztą elektroniczną – e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Właścicielem wodomierza głównego jest dostawca wody. Niesprawny wodomierz wymieniany jest przez monterów Spółki na inny w ustalonym z Klientem terminie. Jeżeli uszkodzenie powstało z winy odbiorcy, to odbiorca pokrywa koszty wymiany i naprawy.

Po zainstalowaniu (wymianie) wodomierza Odbiorca winien w obecności monterów Spółki sprawdzić, czy:

  • na łącznikach (śrubunkach) mocujących wodomierz zostały założone plomby Spółki,
  • wodomierz ma nałożoną cechę legalizacyjną (plombę) Urzędu Miar,
  • właściwie odczytano i zapisano wskazanie wodomierza.

Należy również potwierdzić podpisem na protokole wymiany urządzenia - wykonanie prac.

Uwaga! Spółka nie wymienia (na koszt dostawcy wody) wodomierzy zamontowanych na wewnętrznych instalacjach wodociągowych w budynkach (tzw. podliczników). Takie potrzeby należy zgłaszać właścicielowi lub zarządcy budynku, albo wykonywać we własnym zakresie.

Monterzy Spółki nie pobierają opłat gotówkowych za wykonaną u Klienta usługę!

Uwaga! Nie wolno bez zgody Spółki samodzielnie demontować lub przemieszczać wodomierza głównego oraz zrywać plomby na urządzeniach i instalacjach wodociągowych.

Zgłoszenie szkody

W przypadku zauważenia szkody spowodowanej działalnością Spółki należy niezwłocznie zgłosić roszczenia na piśmie na adres Spółki. W zgłoszeniu należy opisać okoliczności powstania szkody, czas wystąpienia, oraz wyszczególnić mienie, które uległo uszkodzeniu (zniszczeniu) wraz z oszacowaną wartością.
Spółka po zbadaniu zdarzenia skieruje do zgłaszającego przedstawiciela firmy ubezpieczeniowej, upoważnionej przez Spółkę, która zajmie się procedurą odszkodowawczą.

Prosimy o zabezpieczenie własnego mienia przed powiększeniem zniszczeń oraz udostępnienie do oględzin i oceny!

Uwaga: W pomieszczeniu wodomierzowym lub w wydzielonej części pomieszczenia, gdzie zamontowany jest wodomierz główny, nie należy umieszczać bądź przechowywać jakichkolwiek przedmiotów, materiałów itp.