Stan przychodów netto ze sprzedaży w dniu 31-12-2016 r. wyniósł 1 631 221,64 zł.

Stan kosztów na dzień na dzień 31-12-2016 r. wyniósł 1 649 846,13 zł.

Rachunek zysków i strat zakończył się stratą brutto 4 332,57 zł, po opłaceniu podatku dochodowego strata bilansowa netto wyniosła 39 280,57 zł.

Brak załączników.

Opis zmian Data Osoba Porównaj
Artykuł został utworzony. poniedziałek, 17 lipiec 2017 12:25 Krzysztof Babij
Artykuł został zmieniony. poniedziałek, 17 lipiec 2017 12:26 Krzysztof Babij