UCHWAŁA NR 01/06/2017 r.

     Z posiedzenia Zarządu Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji – Wąsosz Sp. z o. o.  z siedzibą w Wąsoszu z dnia 07-06-2017 r.

w sprawie: dodatkowego dnia wolnego od pracy w Przedsiębiorstwie Wodociągów i Kanalizacji –Wąsosz Sp. z o. o. w zamian za dzień świąteczny ustawowo wolny od pracy, który przypada w innym dniu niż niedziela, tj. 11-11-2017 r. ( sobota ), ustala się dla pracowników  Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji –Wąsosz Sp. z o. o dodatkowy dzień wolny od pracy w dniu 16-06-2017 r. zgodnie z Kodeksem Pracy art. 130  § 2.

 

 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podpisania.

                                                                                         

Prezes, Wiceprezes Zarządu

Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji –

Wąsosz Sp. z o. o. 

 

Brak załączników.

Opis zmian Data Osoba Porównaj
Artykuł został utworzony. czwartek, 08 czerwiec 2017 09:00 Krzysztof Babij
Artykuł został zmieniony. czwartek, 08 czerwiec 2017 09:01 Krzysztof Babij