W poniższej sekcji załączniki umieściliśmy wzory druków do pobrania dotyczące:

  1. Zawarcia umowy na zaopatrzenie w wodę i/lub* odprowadzania ścieków.
  2. Wniosku o zmianę danych w umowie dostarczania wody /odprowadzania ścieków.
  3. Wniosku o odbiór przyłącza.
  4. Montażu dodatkowego wodomierza
  5. Wydania warunków technicznych dostawy wody i odprowadzania ścieków.
  6. Zawarcia umowy na wypompowanie i wywóz nieczystości ciekłych bytowych z bezodpływowych zbiorników (szamb)/osadów z osadnika przydomowych oczyszczalni ścieków
  7. Klauzula informacyjna - załącznik do powyższych dokumentów
Opis zmian Data Osoba Porównaj
Artykuł został utworzony. środa, 12 październik 2016 13:35 Krzysztof Babij
Artykuł został zmieniony.
Dodane załączniki
środa, 12 październik 2016 13:43 Krzysztof Babij
Artykuł został zmieniony.
Dodane załączniki
środa, 12 październik 2016 13:44 Krzysztof Babij
Artykuł został zmieniony.
Dodane załączniki
środa, 12 październik 2016 13:44 Krzysztof Babij
Artykuł został zmieniony. środa, 12 październik 2016 13:45 Krzysztof Babij
Artykuł został zmieniony. środa, 12 październik 2016 14:02 Krzysztof Babij
Artykuł został zmieniony. środa, 12 październik 2016 14:03 Krzysztof Babij
Artykuł został zmieniony. środa, 12 październik 2016 14:03 Krzysztof Babij
Artykuł został zmieniony.
Dodane załączniki
czwartek, 19 styczeń 2017 16:42 Krzysztof Babij
Artykuł został zmieniony.
Dodane załączniki
czwartek, 19 styczeń 2017 16:48 Krzysztof Babij
Artykuł został zmieniony. czwartek, 19 styczeń 2017 16:49 Krzysztof Babij
Artykuł został zmieniony.
Dodane załączniki
czwartek, 23 sierpień 2018 08:21 Krzysztof Babij
Artykuł został zmieniony.
Usunięte załączniki
Dodane załączniki
sobota, 21 wrzesień 2019 16:18 Krzysztof Babij
Artykuł został zmieniony.
Usunięte załączniki
Dodane załączniki
sobota, 21 wrzesień 2019 16:19 Krzysztof Babij
Artykuł został zmieniony. sobota, 21 wrzesień 2019 16:21 Krzysztof Babij
Artykuł został zmieniony.
Dodane załączniki
wtorek, 14 lipiec 2020 14:26 Krzysztof Babij
Artykuł został zmieniony.
Usunięte załączniki
Dodane załączniki
wtorek, 14 lipiec 2020 14:28 Krzysztof Babij
Artykuł został zmieniony.
Usunięte załączniki
czwartek, 23 lipiec 2020 17:06 Krzysztof Babij
Artykuł został zmieniony. czwartek, 23 lipiec 2020 17:06 Krzysztof Babij
Artykuł został zmieniony.
Dodane załączniki
piątek, 31 lipiec 2020 12:56 Krzysztof Babij
Artykuł został zmieniony.
Dodane załączniki
piątek, 23 kwiecień 2021 14:40 Krzysztof Babij
Artykuł został zmieniony.
Usunięte załączniki
Dodane załączniki
piątek, 23 kwiecień 2021 14:41 Krzysztof Babij