Ogłoszenia o zamówieniu

Od 16 kwietnia 2014 r. minimalnym progiem stosowania ustawy Prawo o Zamówieniach Publicznych jest 30 tysięcy euro wartości szacunkowej przedmiotu zamówienia – do tej wartości zamawiający nie mają obowiązku stosowania ustawy i ogłaszania postępowań przetargowych.

Tytuł Wytworzony Odsłony
USŁUGA UBEZPIECZENIA PRZEDSIĘBIORSTWA WODOCIĄGÓW I KANALIZACJI – WĄSOSZU SPÓŁKA Z O. O. 20 listopad 2020 Odsłon: 166
Ubezpieczenie majątku i innych interesów Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji - Wąsosz Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością 18 listopad 2019 Odsłon: 378
Wykonanie otworu hydrogeologicznego nr 2ZA ujmującego wody podziemne z otworów czwartorzędowych plejstoceńskich ujęcia Rudna Wielka oraz obudowy z opracowaniem dokumentacji i operatu wodnoprawnego 18 październik 2016 Odsłon: 671